ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ειδικές Κατασκευές

Έχουμε την εμπειρία και την απαραίτητη τεχνογνωσία να κατασκευάσουμε και να προσαρμόσουμε την
Αντικριστιέρα στόν χώρο σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε εφαρμογές από καταστήματα συνεργατών μας όλη την Ελλάδα.

Ταβέρνα Ξυλούρης

Ταβέρνα Πετούσης

Διάφορες Ειδικές Κατασκευές